Provozní řád

Provozní řád restaurace OBZOR:

 • vstupem do provozovny se zákazník řídí jednotlivými body provozního řádu
 • provozní doba je: pondělí-sobota od 11 do 22 hodin; neděle od 11 do 15 hodin; provozovatel si vyhrazuje právo změnit provozní dobu dle pořeby
 • provozovna je rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou část; kouření je povoleno v kuřácké části od 18 hodin; v případě potřeby může obsluha ustanovit celou restauraci nekuřáckou; kouření je povoleno na letní zahrádce
 • provozovatel si vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z provozovny při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez náhrady ceny konzumace nápojů a jídel v případě, že již byla uhrazena
 • provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v provozovně
 • provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán, popelníky a jiné drobné předměty jednotnou cenou 50,- Kč za kus. Při úmyslném poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození
 • provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do provozovny zákazníka nevhodně oblečeného (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek
 • zákaz vnášení a používání pyrotechniky v prostorách provozovny
 • zákaz vnášení zbraní do provozovny
 • zákaz vnášení potravin a nápojů a jejich následné konzumování v provozovně
 • zákazník vstupem do provozovny souhlasí s pořízením fotografií v prostorách provozovny a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele
 • v prostorách provozovny je pro Vaši bezpečnost instalován kamerový systém
 • provozovatel neodpovídá za věci volně odložené v prostorách provozovny
 • v provozovně se nedovoluje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladším 18-ti roků, osobám, které v pochybnostech se nemohou prokázat občanským průkazem, že jsou starší 18 let, osobám podnapilým, jakož i nabízet, zprostředkovávat nebo jinak umožňovat těmto osobám požívání tabákových výrobků. Nedovoluje se prodávat tabáková výrobky osobám mladším 18-ti let.
 • provozovatel si vyhrazuje právo při některých předem avízovaných akcích nepovolit vstup na akci osobám mladším 18-ti let
 • zákazník je povinen dodržovat provozní dobu uvedenou na vstupních dveřích
 • zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy
 • v provozovně je povolen vstup psům a kočkám či jiným domácím zvířatům. Majitel je za zvíře zodpovědný a je povinen dodržovat hygienu a brát ohled na ostatní hosty; Pokud bude zvíže ostatním hostům vadit, je obsluha oprávněna zvíře vykázat z provozovny
 • platba je možná v hotovosti, platebními kartami (info u obsluhy) a jídelními kupony (info u obsluhy)
 • provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu