Žádost o zasílání polední nabídky

  Zasílání polední nabídky

  Políčka označená hvězdičkou (*) jsou povinná a bez jejich vyplnění nelze formulář odeslat.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Vážená paní / vážený pane,
  tímto udělujete souhlas společnosti T.H.K. Rest Group s.r.o. se sídlem Pražská 105, 252 16 Nučice, IČO: 01609289, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, sp. Zn. C 209191 (dále jen „Správce“), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovávala Vaše osobní údaje.

  Vaše osobní údaje může Správce zpracovávat za účelem:

  • kontaktování v rámci rezervace/zasílání polední nabídky. Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu [1-5] let.

  V souvislosti s výše popsaným zpracováním údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět;

  • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány;

  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů;

  • na přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a nechat si Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit;

  • požadovat výmaz osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce Váš souhlas ani je nezpracovává na základě jiného právního důvodu;

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit také na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Souhlasíte, že Správce může zpracovávat tyto vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení;

  • e-mail;

  • telefonní číslo.

  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na adresu Správce nebo zasláním emailu na adresu info@restaurace-obzor.cz.